transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tell it like it is : contemporary photography and the lure of the real

[Annika von Hausswolff, Esko Männikkö, Vibeke Tandberg, Mads Gamdrup / Mika Hannula ; translation of discussion with Esko Männikkö: Michael Garner]

Författare och institution:
Mika Hannula (Konstnärliga fakultetsnämnden)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
ArtMonitor - Bokserien; nr 8
ISBN:
978-91-978476-3-6
Antal sidor:
139
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Tell It like it is – Contemporary Photography and the Lure of the Real är en dialog mellan olika – filosofiska och konstnärliga diskurser på ett samma föränderliga tema: konstens och fotografiets verklighetsanspråk. Dialogen drivs fram av Mika Hannula och fyra mycket engagerade konstnärer: Mads Gamdrup, Annika von Hauswolff, Esko Männikö och Vibeke Tandberg. Alla har de betydande konstnärskap att hänvisa till och angelägna synsätt på frågor om verklighet och foto. Den här boken riktar sig till både till studenter och till konstnärer/fotografer. Dess avsikt är att ge bränsle åt den livsviktiga dialogen om konsten och verkligheten, konsten och samhället. Mika Hannula är författare, kritiker och curator. Han är professor i konstnärlig forskning vid Högskolan för Fotografi vid Göteborgs universitet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Konstnärlig forskning
Postens nummer:
156202
Posten skapad:
2012-03-26 15:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007