transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Noteringar från education annex - om konstutbildningens sammanhang

Författare och institution:
Fredrik Svensk (Konsthögskolan Valand & Högskolan för fotografi)
Publicerad i:
ArtMonitor, 5 ( 9 ) s. 49-57
ISSN:
1653-9958
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Without abstract
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Konstnärlig forskning
Postens nummer:
156189
Posten skapad:
2012-03-26 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007