transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skotten på Vasaplatsen - bilder som bevismaterial

Ett försök att skapa en dokumentär poetik

Författare och institution:
Göran du Reés (Filmhögskolan)
Publicerad i:
ArtMonitor, 5 ( 9 ) s. 75-84
ISSN:
1653-9958
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Without abstract
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Konstnärlig forskning
Postens nummer:
156177
Posten skapad:
2012-03-26 12:18
Posten ändrad:
2012-06-07 08:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007