transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

State of mind

Författare och institution:
Annica Karlsson Rixon (Högskolan för fotografi); Anna-Viola Hallberg (Högskolan för fotografi)
Publicerad i:
ArtMonitor, 3 ( 4 ) s. 59-85
ISSN:
1653-9958
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Without abstract
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Konstnärlig forskning
Postens nummer:
156161
Posten skapad:
2012-03-26 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007