transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Konstens plats

The place of art

Författare och institution:
Esther Shalev-Gerz (Konsthögskolan Valand)
Publicerad i:
ArtMonitor, 3 ( 2 ) s. 15-103
ISSN:
1653-9958
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Without abstract
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Konstnärlig forskning
Postens nummer:
156153
Posten skapad:
2012-03-26 08:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007