transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Latinska Ord

Författare och institution:
Karin Westin Tikkanen (Institutionen för språk och litteraturer)
ISBN:
9789186297893
Antal sidor:
128
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Historiska Media
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
Postens nummer:
156148
Posten skapad:
2012-03-24 12:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007