transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det här är bara jag

Om verklighet och teater, dokumentär och fiktion inom scenkonst; att gestalta sig själv

Författare och institution:
Cecilia Lagerström (Högskolan för scen och musik)
Publicerad i:
ArtMonitor, 1 ( 1 ) s. 131-132
ISSN:
1653-9958
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Det här är bara jag är det första av tre experiment inom ramen för forskningsprojektet. Praktiska metoder för konstnärlig forskning inom teater som bedrivs vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Utgångspunkten är att bidra till att skapa en referensram kring konstnärlig forskning, i första hand på teaterns område. Det handlar om att genom praktiska sceniska experiment på sikt utveckla metoder, terminologi, kunskapsteoretiska perspektiv och förhållningssätt, som kan tjäna som exempel vid uppbyggandet av det här specifika fältet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Konstnärlig forskning
Postens nummer:
156105
Posten skapad:
2012-03-22 10:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007