transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Factors related to fatigue in patients with cirrhosis before and after liver transplantation.

Författare och institution:
Evangelos Kalaitzakis (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Axel Josefsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Maria Castedal (-); Pia Henfridsson (-); Maria Bengtsson (-); Irene Hugosson (-); Bengt A. Andersson (-); Einar Björnsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association, 10 ( 2 ) s. 174-181.e1
ISSN:
1542-7714
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We performed a prospective study to evaluate fatigue and identify potential determinants among patients with cirrhosis. We also studied the effects of liver transplantation on fatigue in these patients.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
156042
Posten skapad:
2012-03-20 12:53
Posten ändrad:
2015-10-27 08:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007