transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bariatric surgery and long-term cardiovascular events.

Författare och institution:
Lars Sjöström (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Markku Peltonen (-); Peter Jacobson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Carl David Sjöström (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Kristjan Karason (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Hans Wedel (-); Sofie Ahlin (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Åsa Anveden (Institutionen för medicin); Calle Bengtsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Gerd Bergmark (Institutionen för medicin); Claude Bouchard (-); Björn Carlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Sven Dahlgren (-); Jan Karlsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Anna-Karin Lindroos (-); Hans Lönroth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Kristina Narbro (-); Ingmar Näslund (-); Torsten Olbers (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Per-Arne Svensson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lena M S Carlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
JAMA : the journal of the American Medical Association, 307 ( 1 ) s. 56-65
ISSN:
1538-3598
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Obesity is a risk factor for cardiovascular events. Weight loss might protect against cardiovascular events, but solid evidence is lacking.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Adult, Bariatric Surgery, Cardiovascular Diseases, mortality, prevention & control, Case-Control Studies, Female, Follow-Up Studies, Humans, Incidence, Male, Middle Aged, Myocardial Infarction, mortality, prevention & control, Obesity, surgery, Prospective Studies, Stroke, mortality, prevention & control, Sweden, epidemiology, Weight Loss
Postens nummer:
156036
Posten skapad:
2012-03-20 11:25
Posten ändrad:
2016-04-18 11:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007