transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

EUS-guided drainage is more successful in pancreatic pseudocysts compared with abscesses.

Författare och institution:
Riadh Sadik (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Evangelos Kalaitzakis (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Anders Thune (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Jan Hansen (-); Claes Jönson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning)
Publicerad i:
World journal of gastroenterology : WJG, 17 ( 4 ) s. 499-505
ISSN:
1007-9327
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To compare the results for endoscopic ultrasound (EUS)-guided drainage of clear fluid pancreatic pseudocysts with the results for abscess drainage.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Abscess, surgery, ultrasonography, Adult, Aged, Child, Drainage, methods, Endosonography, methods, Female, Humans, Male, Middle Aged, Pancreatic Pseudocyst, surgery, ultrasonography, Prospective Studies, Treatment Outcome, Young Adult
Postens nummer:
156007
Posten skapad:
2012-03-19 15:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007