transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om värdet av att läsa skönlitteratur

Författare och institution:
Lisbeth Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Läsarnas marknad, marknadens läsare - en forskningsantologi. SOU 2012:10, s. 149 - 159
ISSN:
0375-250X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
läsning, skönlitteratur
Postens nummer:
155976
Posten skapad:
2012-03-17 12:27
Posten ändrad:
2012-03-19 14:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007