transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modeling in Homogeneous Catalysis: a Tutorial

Författare och institution:
Eric Clot (-); Per-Ola Norrby (Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Innovative Catalysis in Organic Synthesis: Oxidation, Hydrogenation,and C-X Bond Forming Reactions, Ed: P. Andersson, s. 167-191
ISBN:
978-35-27-33097-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Wiley VCH Verlag & Co
Förlagsort:
Weinheim, Germany
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
155958
Posten skapad:
2012-03-16 13:52
Posten ändrad:
2016-05-09 08:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007