transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Sociology of the Self

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Introduction to Sociology. Scandinavian Sensibilities, Editors, Aakvag, Jacobsen and Johansson, s. 18
ISBN:
978-0-273-72739-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Pearson
Förlagsort:
Harlow
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
155950
Posten skapad:
2012-03-16 11:01
Posten ändrad:
2016-04-21 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007