transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conditions for forced learning of graded responses. Poster vid Sixth International Conference on Cognitive and Neural Systems (ICCNS-6), Boston, May 30-June 1, 2002

Författare och institution:
Helge Malmgren (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Philosophical Communications, Web Series , ( 24 )
ISSN:
1652-0459
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The learning of graded responses presupposes continuous attractors that encode the learned responses. I present some sufficient mathematical conditions för the existence of continuous attractors in systems with two variables and give some tentative suggestions of how these conditions might be instantiated in biological contexts.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurobiologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
Forced learning, continuous attractors, neural code
Postens nummer:
155942
Posten skapad:
2012-03-15 23:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007