transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inocybe myriadophylla, a new species from Finland and Sweden

Författare och institution:
Jukka Vauras (-); Ellen Larsson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
Karstenia, 51 s. 31-36
ISSN:
0453-3402
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Inocybe myriadophylla, a new species of subgenus Mallocybe is described from NW Europe. It is characterized by crowded lamellae. The species favours calcareous habitats, and sees to be associated with Betula. A description, illustarions, and a phylogenetic tree are presented.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Nyckelord:
'Agaricales, Basidiomycetes, Fennoscandia, Inocybe, Mallocybe, taxonomy'
Postens nummer:
155876
Posten skapad:
2012-03-14 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007