transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The cholesterol hypothesis: time for the obituary?

Författare och institution:
Tore Scherstén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Paul J Rosch (-); Karl E Arfors (-); Ralf Sundberg (-)
Publicerad i:
Scandinavian cardiovascular journal : SCJ, 45 ( 6 ) s. 322-3
ISSN:
1651-2006
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The cholesterol hypothesis links cholesterol intake and blood levels to cardiovascular disease. It has had enormous impact on health care and society during decades, but has little or no scientific backing that is relevant for the human species. Apparently, the hypothesis is false and should be buried.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Anticholesteremic Agents, therapeutic use, Cardiovascular Diseases, etiology, mortality, prevention & control, Cholesterol, Dietary, adverse effects, Evidence-Based Medicine, Humans, Risk Assessment, Risk Factors
Postens nummer:
155874
Posten skapad:
2012-03-14 11:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007