transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[The cholesterol myth kept alive by artificial breathing].

Kolesterolmyten lever på konstgjord andning.

Författare och institution:
Ralf Sundberg (-); Tore Scherstén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Läkartidningen, 107 ( 24-25 ) s. 1637-8; discussion 1639
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Anticholesteremic Agents, therapeutic use, Cardiovascular Diseases, prevention & control, Cholesterol, blood, Humans, Myocardial Infarction, mortality, Risk Factors
Postens nummer:
155873
Posten skapad:
2012-03-14 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007