transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Governmentality; normalising technologies in a new "moral economy"

Författare och institution:
Kerstin von Brömssen (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
NFPF/NERA's 40th Congress, Accepted
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Konferensbidrag NFPF/NERA's 40th Congress 2012 inom symposiet: Life skills - different ways to train the "problematic" children
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
Conference website: http://nera2012.au.dk/
Postens nummer:
155793
Posten skapad:
2012-03-11 16:31
Posten ändrad:
2012-04-12 11:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007