transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mixed-linked β-glucan from breads of different cereals is degraded in the human ileostomy model.

Författare och institution:
Birgitta Sundberg (-); Peter Wood (-); Ågot Lia (Institutionen för invärtesmedicin); Henrik A. Andersson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära); Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap, Chalmers); Göran Hallmans (-); Per Åman (-)
Publicerad i:
American Journal of Clinical Nutrition, 64 s. 878-885
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Postens nummer:
155788
Posten skapad:
2012-03-11 15:08
Posten ändrad:
2014-11-10 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007