transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Filosofiskt Herbarium tillägnat Ivar Segelberg på hans 60-årsdag

Redaktör(er):
Helge Malmgren (Filosofiska institutionen)
Antal sidor:
234
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1974
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Ytterligare information:
I serien Meddelanden från Institutionen för filosofi, 1974:1. This is a Festschrift for Ivar Segelberg on his 60th birthday. Six of the papers are in English.
Postens nummer:
155777
Posten skapad:
2012-03-11 13:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007