transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Collaboration Strategies in University-Industry Relationships for Entrepreneurial Ventures

Författare och institution:
Daniel Ljungberg (Institutet för innovation och entreprenörskap); Maureen McKelvey (Institutet för innovation och entreprenörskap)
Publicerad i:
AEGIS Deliverables and Report Series,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This paper focuses upon knowledge intensive entrepreneurial ventures, and why they interact with universities. The focus is upon a broad framework of understanding. These types of firms are highly dependent upon scientific and technological knowledge. Previous research has primarily focused upon the start-up phase, that is, when the company starts. This paper focuses upon the continuing interactiosn between small firms and university-industry centers
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
firm strategy, entrepreneurial ventures, universtiy-industry centers
Postens nummer:
155702
Posten skapad:
2012-03-07 15:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007