transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Impact of modern techniques on short-term outcome after surgery for primary hyperparathyroidism: a multicenter study comprising 2,708 patients.

Författare och institution:
Anders O J Bergenfelz (-); Svante Jansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Göran K Wallin (-); Hans G Mårtensson (-); Lars Rasmussen (-); Håkan L O Eriksson (-); Eva I M Reihnér (-)
Publicerad i:
Langenbeck's archives of surgery / Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, 394 ( 5 ) s. 851-60
ISSN:
1435-2451
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Preoperative localization procedures and the use of intraoperative parathyroidism (iOPTH) have led to a shift of paradigm from bilateral neck exploration to focused parathyroidectomy in primary hyperparathyroidism (pHPT). However, only a small number of randomized trials from specialized centers have been published. The main purpose of the study was to analyze the impact of localization procedures and iOPTH on short-term outcome after pHPT surgery in a multi-institutional setting.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Adenoma, diagnosis, Adolescent, Adult, Aged, Aged, 80 and over, Calcium, blood, Child, Child, Preschool, Female, Humans, Hyperparathyroidism, Primary, surgery, Male, Middle Aged, Monitoring, Intraoperative, Parathyroid Glands, radiography, radionuclide imaging, ultrasonography, Parathyroid Hormone, Parathyroid Neoplasms, diagnosis, Parathyroidectomy, methods, Surgical Procedures, Minimally Invasive, Treatment Outcome, Young Adult
Postens nummer:
155657
Posten skapad:
2012-03-06 14:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007