transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Naturalistisk Hedonism

Författare och institution:
David Brax (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Filosofisk Tidskrift, 2011/3
ISSN:
0348-7482
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Texten undersöker värdeteoretisk hedonism i ljuset av modern naturalistisk teori, och också i ljuset av modern psykologisk forskning om den roll njutning (pleasure) spelar i det motivationella systemet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
Hedonism, meta-etik
Postens nummer:
155649
Posten skapad:
2012-03-06 12:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007