transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Dynamic Innovation Learning Model: A Conceptualization of Media Innovation

Författare och institution:
Robert G Picard (-); Oscar Westlund (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Paper to be presented at the 10th World Media Economics and Management Conference, Thessaloniki, Greece, May 23-27, 2012.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Organizational learning, Innovation, Media, Newspapers, Capabilities,
Ytterligare information:
Conference website http://www.worldmediaxconf.com/index2.html
Postens nummer:
155632
Posten skapad:
2012-03-05 19:01
Posten ändrad:
2012-04-12 13:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007