transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learning in a sociocultural perspective

Författare och institution:
Roger Säljö (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
V. Grover Aukrust Learning and Cognition in Education, s. 59-63
ISBN:
9780123814388
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Elsevier
Förlagsort:
Oxfor
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Learning, sociocultural theory
Postens nummer:
155607
Posten skapad:
2012-03-04 11:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007