transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aims, scopes and papers in the "Scandinavian Cardiovascular Journal".

Författare och institution:
Rolf Ekroth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Knut Gjesdal (-)
Publicerad i:
Scandinavian cardiovascular journal : SCJ, 43 ( 4 ) s. 217
ISSN:
1651-2006
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Kärlkirurgi
Nyckelord:
Biomedical Research, Cardiology, Editorial Policies, Humans, Periodicals as Topic, Scandinavia
Postens nummer:
155556
Posten skapad:
2012-03-01 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007