transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Randomized controlled studies: scientific evidence or disinformation?

Författare och institution:
Rolf Ekroth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Elisabeth Ståhle (-)
Publicerad i:
Scandinavian cardiovascular journal : SCJ, 45 ( 3 ) s. 131-2
ISSN:
1651-2006
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Kärlkirurgi
Nyckelord:
Bias (Epidemiology), Evidence-Based Medicine, Humans, Randomized Controlled Trials as Topic, Research Design
Postens nummer:
155555
Posten skapad:
2012-03-01 14:29
Posten ändrad:
2012-05-18 09:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007