transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Surgery--indispensable complement ot drug therapy].

Kirurgi--omistligt komplement till medicinsk behandling.

Författare och institution:
Magnus V Andersson (-); Peter Andersson (-); Måns Bohe (-); Lars Börjesson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Wilhelm Graf (-); Bengt Jeppsson (-); Leif Törkvist (-); Jan-Erik Akerlund (-); Johan Dabrosin Söderholm (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 106 ( 45 ) s. 3003-9
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Acute Disease, Anastomosis, Surgical, Anti-Inflammatory Agents, therapeutic use, Chronic Disease, Colectomy, Colitis, Ulcerative, drug therapy, surgery, Colonic Pouches, Crohn Disease, drug therapy, surgery, Digestive System Surgical Procedures, methods, Gastrointestinal Agents, therapeutic use, Glucocorticoids, therapeutic use, Humans, Ileostomy, Laparoscopy, Proctocolectomy, Restorative, Prognosis, Treatment Outcome
Postens nummer:
155526
Posten skapad:
2012-02-29 15:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007