transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Governance - att styra med insikt snarare än avsikt

Författare och institution:
Joakim Forsemalm (Gothenburg Research Institute (GRI) & Mistra Urban Futures, Chalmers/GU); Stig Montin (Förvaltningshögskolan & Mistra Urban Futures, Chalmers/GU); Magnus Johansson (-); Lars Lilled (-); Elin Johansson (-); Jan Gustafsson (-); Ylva Löf (-); Kerstin Elias (-)
Antal sidor:
54
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Denna skrift diskuterar aktiviteter i och resultat av ett pilotprojekt inom Mistra Urban Futures, kallat Multi-level governance. Pilotprojektets fokus har varit flernivåstyrning, eller snarare sektorssamverkan. Att hålla historien om samverkansprocessen levande, att den bör få ett tydligt slut och att samlas kring ett varumärke är några av de faktorer för framgångsrikt samarbete och lärande som projektet identifierat. Men hjälp av detta samt övriga identifierade faktorer hoppas man lättare kunna bemöta komplexiteten i frågorna kring hållbar stadsutveckling som är en stor utmaning för lokal och regional politik samt förvaltning eftersom olika former av samverkan ofta ses som centrala för att möta denna utmaning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
governance, samverkan, flernivåstyrning, Göteborgsregionen, Malmö, transdisciplinär, K2020, S2020, Rådslagsprocessen, Områdesprogrammen
Postens nummer:
155514
Posten skapad:
2012-02-29 12:36
Posten ändrad:
2015-04-01 10:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007