transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fatty acid transformation in zooplankton: from seston to benthos

Författare och institution:
Peter Tiselius (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Benni Winding Hansen (-); Danilo Calliari (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Marine Ecology Progress Series, 446 s. 131-144
ISSN:
0171-8630
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
Copepods, PUFA, Sediment traps
Postens nummer:
155490
Posten skapad:
2012-02-28 20:52
Posten ändrad:
2012-03-01 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007