transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Helping designers to work outside of hierarchies: Towards a scholarship of "design meshworking"

Författare och institution:
Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE, Chalmers); Otto Von Busch (Högskolan för design och konsthantverk)
Publicerad i:
Swedish Design Research Journal, ( 2 )
ISSN:
2000-964X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This article outlines some features of a proposed research field that studies “meshworked” design processes. Starting out from a Deleuze- and DeLanda-informed analysis of economic life, the text outlines the “meshwork” as a mode of organisation that differs from the traditional organisational hierarchy. The article then contrasts a traditional design organisation with examples of meshworked design projects, and concludes with a brief note on the potential of future studies of “Design Meshworking”.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
155485
Posten skapad:
2012-02-28 17:23
Posten ändrad:
2016-03-22 09:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007