transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politikens riktning och livets gång. Erfarenheter och förståelser av systemskiftet i svensk politik

Författare och institution:
Magnus Berg (Institutionen för globala studier); Fredrik Sunnemark (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Carlsson
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
155462
Posten skapad:
2012-02-28 11:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007