transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is there a Future for Scandinavian Women's Law?

Författare och institution:
Eva-Maria Svensson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Women's Law in the 21st Century, s. kap 1
ISBN:
978-87-574-2567-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
DJØF Forlag
Förlagsort:
København
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
Nyckelord:
Women's law, genusrättsvetenskap
Postens nummer:
155449
Posten skapad:
2012-02-28 11:13
Posten ändrad:
2012-04-12 12:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007