transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Profession, organisation, kollegialitet och ansvar

Författare och institution:
Lennart G. Svensson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Socialvetenskaplig tidskrift , 18 ( 4 ) s. 301-319
ISSN:
1104-1420
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Ansvar är en vanlig term i lagar och etiska regler. Det är också en vanlig fråga i offentlig debatt. Artikeln presenterar ett antal begrepp för kontroll och styrning av professionellt arbete och redogör för olika typer av ansvar. Artikeln tar därmed upp ett välkänt tema i professionsstudier, nämligen relationen mellan byråkrati och profession. Politiska samhällsuppdrag anger delvis den etik som professionella byråkratier äger och utövar på anställda. Men ansvaret för arbetet vilar först och främst på den professionella och kollegiala organisationen. Politiska beslut, byråkratiska regler, professionell kunskap och etik samt allmänhetens efterfrågan på marknader, utgör fem grunder för att ange goda skäl för yrkesutövande och samtidigt för att utkräva ansvar. Men organisationsförändringar har förskjutit tyngdpunkten mellan dessa legitimitets- och styrformer, vilket också är ett aktuellt tema i dagens offentliga debatt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
styrning, profession, organisation, kollegialitet, ansvar
Postens nummer:
155434
Posten skapad:
2012-02-27 16:25
Posten ändrad:
2016-04-11 15:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007