transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prevalence of Germline Mutations in Patients with Pheochromocytoma or Abdominal Paraganglioma and Sporadic Presentation: A Population-Based Study in Western Sweden.

Författare och institution:
Andreas Muth (-); Frida Abel (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Svante Jansson (-); Ola Nilsson (-); Håkan Ahlman (-); Bo Wängberg (-)
Publicerad i:
World journal of surgery, 36 ( 6 ) s. 1389-94
ISSN:
1432-2323
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND: Germline mutations in the susceptibility genes RET, SDHB, SDHD, and VHL have been reported in 7.5-24% of patients with pheochromocytoma (Pheo) or paraganglioma (PGL) and sporadic presentation. The purpose of the present study was to establish population-based data on the frequency of germline mutations in patients with apparently sporadic Pheo or abdominal PGL in Western Sweden. METHODS: From the Swedish National Cancer Registry, all patients with Pheo or PGL in Western Sweden (population 1.72 million) registered between 1958 and 2009 were identified (n = 256). Patients were characterized using register data, hospital records, and clinical interviews. All living patients with Pheo or abdominal PGL and sporadic presentation (n = 81) were invited to genetic screening; 71 patients accepted. Germline mutations were investigated by using direct sequencing for point mutations in RET, SDHB, SDHD, and VHL, and multiplex ligation-dependent probe amplification for gross deletions in SDHB, SDHC, SDHD, and VHL. Plasma or urinary metanephrines and/or urinary catecholamines were used for biochemical follow-up. RESULTS: The prevalence of germline mutations was 5.6%. Mutations were only seen in RET (n = 1) and SDHB (n = 3). Notably, in the patients with SDHB mutations, no malignant phenotype was observed during a mean follow-up of 23.3 years. CONCLUSIONS: The frequency of germline mutations in patients with apparently sporadic Pheo and abdominal PGL in Western Sweden was lower than in previous studies. Variations in reported frequencies of germline mutations in patients with clinically sporadic Pheo/PGL may reflect geographical differences or patient selection.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
155430
Posten skapad:
2012-02-27 15:17
Posten ändrad:
2012-06-08 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007