transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Confidence Lost: The McGee's, Celltex and the American Journal of Bioethics

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Philosophical Comment Blog, ( 2012-02-16 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
American Journal of Bioethics, AJOB, Glenn McGee, Summer Johnson McGee
Postens nummer:
155409
Posten skapad:
2012-02-25 16:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007