transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Oxygenation of islets and its role in transplantation.

Författare och institution:
Joey Lau (-); Johanna Henriksnäs (-); Johanna Svensson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Per-Ola Carlsson (-)
Publicerad i:
Current opinion in organ transplantation, 14 ( 6 ) s. 688-93
ISSN:
1531-7013
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To summarize recent studies on the oxygenation of pancreatic islets and its role in islet transplantation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Animals, Cell Death, Cell Hypoxia, Humans, Islets of Langerhans, metabolism, pathology, Islets of Langerhans Transplantation, methods, Oxygen, metabolism, Oxygen Consumption, Tissue Culture Techniques, Tissue and Organ Harvesting
Postens nummer:
155398
Posten skapad:
2012-02-24 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007