transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att göra en kung. Kvinnligt och manligt i den tidiga frihetstidens kröningsmålningar

Författare och institution:
Sari Nauman (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Bildligt talat. Kvinnligt, manligt i 3,2 miljoner år. Red: Maria Sjöberg, s. 164-182
ISBN:
978-91-7061-111-7
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Makadam Förlag
Förlagsort:
Göteborg/Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Kröning, ed, frihetstiden, kröningsmålning, ceremoni
Postens nummer:
155358
Posten skapad:
2012-02-23 14:12
Posten ändrad:
2014-11-06 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007