transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From hidden homophiles to rainbow families - a story of liberation?

Författare och institution:
Cathrin Wasshede (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Transformations of the Swedish Welfare State : from Social Engineering to Governance? Eds. Bengt Larsson, Martin Letell and Håkan Thörn ,
ISBN:
978-0-230-29341-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Palgrave macmillan
Förlagsort:
Houndmills, Basingstoke
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Postens nummer:
155351
Posten skapad:
2012-02-23 13:04
Posten ändrad:
2016-06-02 16:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007