transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Classification and nonexistence results for binary linear codes

Författare och institution:
Erik Lorentzen (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Preprint / Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-9715
Antal sidor:
67
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Datum för examination:
2012-03-15
Tidpunkt för examination:
10:15
Lokal:
Euler, Skeppsgränd 3, Chalmers tekniska högskola
Opponent:
Prof. Torleiv Klöve, Department of Informatics, University of Bergen, Norway
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi) ->
Teoretisk datalogi
Nyckelord:
Algorithms, classification of codes, linear codes, maximum clique, optimal codes
Postens nummer:
155233
Posten skapad:
2012-02-20 14:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007