transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On Expected Demand Functions without Utility Maximization

Författare och institution:
Lars-Göran Larsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Working Papers in Economics (online), ISSN 1403-2465; nr 527
Antal sidor:
14
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
properties of expected consumer demand functions, microeconomics, consumer theory, consumer behaviour, choice described in random terms, expected individual and market demand
Ytterligare information:
JEL classification: C60; D01; D11
Postens nummer:
155122
Posten skapad:
2012-02-15 14:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007