transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sweden

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Jørgen S. Nielsen (red) Yearbook of Muslims in Europe, 3 s. 545-557
ISSN:
1877-1432
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Nyckelord:
Sverige, Muslimer
Postens nummer:
154985
Posten skapad:
2012-02-10 08:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007