transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Að hafa í sig og á. Isländsk fraseologi i ett isländskt-svenskt perspektiv.

Författare och institution:
Anna Helga Hannesdottir (Institutionen för svenska språket); Jón Hilmar Jónsson (-)
Publicerad i:
LexicoNordica, ( 8 ) s. 67–110
ISSN:
0805-2735
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
kontrastiv fraseologi, lexikografi, lexikologi
Postens nummer:
154859
Posten skapad:
2012-02-07 13:54
Posten ändrad:
2012-02-07 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007