transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The architect‟s gaze: Visual artefacts, perception and knowledge in architect work

Författare och institution:
Alexander Styhre (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation)
Publicerad i:
Culture and Organization, 17 ( 4 ) s. 253–269
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
154791
Posten skapad:
2012-02-06 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007