transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Brottsofferstöd som brottsprevention - riskprofilering och offret som förövare

Författare och institution:
Cecilia Hansen Löfstrand (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Heber, Anita, Tiby, Eva & Wikman, Sofia (red.) Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod., s. 361-377
ISBN:
978-91-44-07343-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Kriminologi
Postens nummer:
154680
Posten skapad:
2012-01-31 21:24
Posten ändrad:
2012-02-20 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007