transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Therapeutic implications for the induced levels of Chk1 in Myc-expressing cancer cells.

Författare och institution:
Andreas Höglund (-); Lisa M Nilsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Somsundar Veppil Muralidharan (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Lisa A Hasvold (-); Philip Merta (-); Martina Rudelius (-); Viktoriya Nikolova (-); Ulrich Keller (-); Jonas A Nilsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 17 ( 22 ) s. 7067-79
ISSN:
1078-0432
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The transcription factor c-Myc (or "Myc") is a master regulator of pathways driving cell growth and proliferation. MYC is deregulated in many human cancers, making its downstream target genes attractive candidates for drug development. We report the unexpected finding that B-cell lymphomas from mice and patients exhibit a striking correlation between high levels of Myc and checkpoint kinase 1 (Chk1).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
154599
Posten skapad:
2012-01-30 15:50
Posten ändrad:
2014-05-02 12:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007