transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decision-making in brown trout fry - effects of catch-up growth

Författare och institution:
Joacim Näslund (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); Lin Sandquist (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); Jörgen Johnsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi)
Publicerad i:
ASAB Summer Meeting 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Limnisk ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
Postens nummer:
154593
Posten skapad:
2012-01-30 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007