transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards Recognition of Local Agency in Development Interventions

Författare och institution:
Malin Hasselskog (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Workshop on “Agency, Power Relations and Globalisation”, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Postens nummer:
154577
Posten skapad:
2012-01-30 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007