transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Social Engineering by the Rwandan State

Författare och institution:
Malin Hasselskog (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
GCGD Conference on “Globalization and Development: Rethinking Interventions and Governance”,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Postens nummer:
154569
Posten skapad:
2012-01-30 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007