transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Äldrefrågorna måste synliggöras mer i samhället: Ge dom äldre information - kanalerna finns.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
SIL : Skandinavisk sjukvårdsinformation, 6 ( 1 ) s. 52
ISSN:
2000-5032
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Äldrefrågor, Socialstyrelsen, Äldreguiden, information, informationskanaler
Ytterligare information:
Gästkrönika
Postens nummer:
154545
Posten skapad:
2012-01-30 07:00
Posten ändrad:
2012-02-20 14:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007